marți, 12 februarie 2013

Македонштината на нови распетија!

Македонштината на нови распетија!


Кога веке било пишано да се живее надвор од родената земја - во мојот случај Македонија - тогаш направи се што можеш да ти биде како во родената земја !


Во таа насока одлучив да покренам иницијатива да создам со моите сонародници и пријатели Друштво на македонско романско пријателство.

Нашата иницијатива ке се конкретизира преку оваа асоцијација која има за цел да ги обедини македонците во Романија и со заеднички напори да се одржи македонската традиција и култура.
Во прв ред ги повикувам сите заинтересирани да се приклучат кон ова иницијатива а за повеке информации и контакти можете да ги користите овие две страници каде ке дознаете повеке за активностите на друштвото

http://kodjabashiaigor.wix.com/vmro-dpmne-billbord

http://www.fprm.ro/

Ве поздравувам и повикувам да се придружите кон оваа иницијатива